Znajdź Nas na:

© 2019

Andrzej Stasik - Kohut

 

ul. Kasprowicza 30 e

34-500 Zakopane

tel/fax. 018 2011405 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Stasik - Kohut, prowadzący działalność gospodarczą Willa Mały Dworek, mieszczącą się pod adresem: ul. Kasprowicza 30E, 34-500 Zakopane. Tel/fax. 018 2011405, tel. kom: 500 250 447.

 

2. Państwa dane osobowe w będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbeędnym do : dokonywania rezerwacji, świadczenia usług oraz realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów i celów przetwarzania określonych w pkt 2.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do realizacji zleconych zadań.

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych i które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


6. Informujemy, iż maja Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych, do żądania do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ich ograniczenia, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody,

- informacji dot. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

- informacji dot. celu zakresu i sposobu przetwarzania danych oraz od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze i jakie są źródła pozyskania tych danych,

- informacji dot udostępnienia Państwa danych a w szczególności informacji o odbiorcach którym dane te są udostępniane,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego , jesli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administaratora, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

7. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem, mailowo pod adresem: biuro.malydworek@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

RODO


ATRAKCJE

 

 

 

OFERTY SPECJALNE


MAPA DOJAZDU

 

KONTAKT

 

O NAS


GALERIA

 

POKOJE

 

 

 

O NAS

 

 

 

GALERIA

 

 

 

POKOJE

 

 

 

KONTAKT
MAPA DOJAZDU
ATRAKCJE