Regulamin

Regulamin płatności:

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.
2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym pokój.
3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.
5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek póżniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.


Regulamin:
1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Podstawą do zameldowania się w pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
3. Pokój w Willi "Mały Dworek" wynajmowany jest na doby. 
4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego pokój.
5. Willa "Mały dworek" uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę mozliwości i wolnych pokoi.
6. Willa "Mały Dworek" świadczy usługi zgodne z ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego , co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnieniezaistniałej sytuacji. 
7. Obowiązuje całkowityb zakaz palenia w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej. Jeżeli w dniu wymeldowania okaże się, że w pokoju było palone, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 200 zł.
8. Zakaz uzywania w pokojach otwartego ognia ( m. in. lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych)
9. Willa "Mały Dworek" zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel i ręczniki. Jeżeli ręczniki oraz pościel będą używane do wycierania obuwia, podłogi itp. W dniu wyjazdu będą musieli ponieść koszty na zakup nowych ręczników oraz pościeli. 
10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
11. Goście ponoszą odpowiedzialnośc majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, chodżby wina powstała z winy nieumyślnej, lub z winy odwiedzających go osób. 
12. Goście proszeni są o powiadomienie wynajmującego w przypadku odwiedzin gości spoza obiektu. 
13. Osoby nie zameldowane w Willi "Mały Dworek"  mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 22:00
14. Zachowanie gości wynajmujących pokój nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Willa "Mały Dworek" może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę i nakazania niezwłocznego opuszczenia obiektu. 
15. Willa "Mały Dworek" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren obiektu oraz za rzeczy w nim pozostawione. 
16. Parking jest niestrzeżony, na terenie obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy. 
17. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione  przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone. 
 

Willa Mały Dworek